Izrada pokazne karte

Slika može biti samo u jpg formatu. Neodgovarajuće slike nećemo uvažavati (npr. mutne,nejasne,neprimjerene,više osoba na slici...)

*Ako ste izgubili pokaznu kartu, a bila je valjana za tekući mjesec molimo Vas da to navedete u napomeni *Ako ste odabrali učeničku kartu molimo Vas da naziv škole navedete u napomeni

*Šalter na koji želite preuzeti pokaznu kartu

suglasan/na sam da LIBERTAS-DUBROVNIK d.o.o. prikupi i čuva gore navedene osobne podatke u svrhu izdavanja pokazne karte. Potvrđujem da sam obavješten da Libertas-Dubrovnik d.o.o. posluje sukladno zahtjevima Opće uredbe o zaštiti podataka koja propisuje da dani osobni podaci neće biti proslijeđeni trećim osobama bez moje daljnje privole i da će biti čuvani na siguran način sve dok za tim postoji potreba ili dok ne postavim zahtjev za povlačenjem suglasnosti.