Prijevoz osoba s invaliditetom

Specijaliziranim vozilom svakodnevno se prevoze osobe s invaliditetom na posao, na rekreaciju, liječenje i radnu terapiju. Pravo na takav oblik prijevoza imaju osobe koje imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Dubrovnika. Prijevoz može koristiti osoba uvrštena na listu Korisnika prijevoza koju sastavlja Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo temeljem podnesenog zahtjeva.

Korisnik čije zdravstveno i fizičko stanje zahtijeva pomoć druge osobe u tijeku vožnje, obavezan je prijevoz koristiti uz svojeg Pratitelja, kojega sam osigurava. Trasa kretanja vozila određuje se prema potrebama Korisnika prijevoza unutar administrativnih granica Grada Dubrovnika. Prijevoz izvan administrativnih granica Grada Dubrovnika u iznimnim slučajevima može odobriti Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo na prijedlog Povjerenstva za osobe s invaliditetom Grada Dubrovnika. Prijevoz izvan administrativnih granica Grada Dubrovnika Korisnik može koristiti u rehabilitacijske svrhe. U slučaju da se radi o prijevozu izvan administrativnih granica Grada Dubrovnika, Korisnik plaća direktne troškove takvog prijevoza (troškove goriva, cestarina, mostarina, tunelarina, trajekata, parkiranja, dnevnica i noćenja vozača i eventualnih drugih plaćanja vezanih na navedeni prijevoz). Cijenu prijevoza za svako odredište, temeljem stvarnog troška, izračunava Služba za komercijalne poslove i marketing.
Organiziranje prijevoza obavlja se temeljem telefonskih narudžbi prema redu prvenstva, sukladno redoslijedu prijema narudžbi ili kao svakodnevna obveza prijevoza na posao ili školovanje korisnika po sistemu povratnog poziva od strane dispečera Izvršitelja. Zahtjev se upućuje dispečeru za prijevoz.