Prodajna mjesta

Djelatnici Libertasa uspješno završili edukaciju iz hrvatskog znakovnog jezika

Prepoznavši važnost i potrebu poznavanja jezika, ophođenja te komunikacijskih vještina u obavljanju svoje djelatnosti, Libertas Dubrovnik je u suradnji s Hrvatskim savezom gluhih i nagluhih Zagreb i Udrugom gluhih i nagluhih Dubrovnik, pokrenuo višetjedno osposobljavanje svojih djelatnika koji su u svakodnevnom kontaktu s korisnicima usluga prijevoza.


Uručivanjem diploma polaznicama i polaznicima završen je temeljni dio obuke hrvatskog znakovnog jezika te su polaznice i polaznici osposobljeni za komunikaciju za korisnicima usluga koji komuniciraju na hrvatskom znakovnom jeziku, što će doprinijeti, kako kvaliteti pružanja usluga, tako i razumijevanju potreba svih korisnika. 


Riječ je o nastavku projekta obrazovanja kadrova Libertasa, koji za cilj ima podizanje razine kvalitete usluga koje utječu na ukupan turistički proizvod i destinaciju.

icon calendar 18.04.2024.