Školski prijevozLIBERTAS-DUBROVNIK d.o.o. obavlja prijevoz učenika osnovnih škola u gradskom i županijskom prometu, što je regulirano posebnim Ugovorom sa Dubrovačko neretvanskom županijom i Gradom Dubrovnikom.