23A

Dubac-Brgat-Srebreno

Prometuje redovno
 • 05:10
 • 05:50
 • 06:10
 • 07:30
 • 10:15
 • 13:15
 • 14:15
 • 15:20
 • 16:30
 • 18:30
 • 19:30
 • 20:20
 • 21:45
 • 22:35

-
Srebreno-Čibača-Mišići
-
Ne prometuje subotom i za vrijeme školskih praznka
-
Srebreno-Buići-Brgat-Dubac- Dubrovnik
-
Dubrovnik-Dubac-Brgat-Buići-Brašina
-
Srebreno-Buići-Brgat-Srebreno
-
Mišići - Dubac-Brgat-Buići-Brašina-Srebreno
-
Srebreno-Zona-Mandaljena-Buići- Brgat
-
Srebreno-Buići-Brgat-Dubac-Srebreno
-
Srebreno-Buići-Brgat-Dubac
-
Mišići-Čibača-Srebreno
 • 05:50
 • 08:00
 • 13:00
 • 14:30
 • 18:55

-
Srebreno-Buići-Brgat-Dubac- Dubrovnik
-
Dubrovnik-Dubac-Brgat-Buići-Brašina
-
Srebreno-Buići-Brgat-Dubac
icon warning
VOZNI RED JE PODLOŽAN PROMJENAMA BEZ PRETHODNE NAJAVE!